Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
 

Akademické studie DF JAMU  

   

Akademické studie DF JAMU jsou redakčně spravované webové stránky Divadelní fakulty JAMU v Brně. Obsahují především výstupy vědecko-výzkumných projektů realizovaných pedagogy a studenty na půdě fakulty, které byly na základě rozhodnutí redakční rady shledány jako přínosné pro další studium a výzkum.

Jedná se o plné texty článků, studií, výsledků výzkumné práce. Dále jsou zde umístěny shrnující teze disertačních prací a další odborné texty, které redakční rada doporučila ke zveřejnění v elektronické verzi.

Stránky jsou průběžně aktualizovány.

 

 

 

Novinky ve vědě a výzkumu na fakultě

 
29. 12. 2014  JAMU vydala elektronický sborník z konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.
12. 4. 2011  Projekty podpořené v rámci Specifikovaného výzkumu DIFA JAMU 
 

 

Archív novinek