Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Aktuality - JAMU vydala elektronický sborník z konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.

<Zpět

JAMU vydala elektronický sborník z konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.  

Příspěvky z mezinárodní teatrologické konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc., (21.–22. listopadu 2014) jsou přístupné zájemcům v elektronickém sborníku, který vydala Janáčkova akademie múzických umění. Krom osmnácti přednesených příspěvků v původních jazycích obsahuje úvodní slovo autora odborného konceptu konference, doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., medailon Bořivoje Srby či fotografie z konference.

Pravidelná mezinárodní akce byla věnována památce dlouholetého pedagoga DIFA JAMU, prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc., významného představitele české divadelní historiografie a teorie, který zemřel v květnu 2014. Konference se z různých úhlů pohledu zabývala jednou ze stěžejních  teatrologických disciplín, analýzou inscenace. Zvolené téma zaujalo odborníky a odbornice nejen z Česka a Slovenska, ale také z Polska, Rakouska, Německa či Slovinska. Konference také reflektovala metodologické otázky spojené s aktuálním výzkumným projektem Divadelní fakulty Brněnská studiová divadla II: dokumentace – rekonstrukce – analýza , uděleným Grantovou agenturou České republiky.

Leitmotivem  příspěvků byla adekvátnost zvolené metody analýzy a interpretace, ať už se jednalo o zobecňující reflexi této problematiky, nebo konkrétní uplatnění zvolených metod na inscenace současné i minulé. Vracely se také otázky uchopení performativních tendencí, které nadále v části divadelní produkce sílí, stejně jako možnosti a rizika využití stále dokonalejších technologií pro analýzu divadla.