Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Články - Archív článků - Analýzy divadelních inscenací na celostátních divadelních přehlídkách neprofesionálního divadla

<Zpět

Analýzy divadelních inscenací na celostátních divadelních přehlídkách neprofesionálního divadla  

Autor: Tereza Vyvijalová

Amatérské divadlo. Pojem, který se v českém kontextu prosazuje pro označení neprofesionálních divadelních aktivit od přelomu 50. a 60. let minulého století. V té době tento pojem zachycuje celý rozsah diferencovaného neprofesionálního divadla i distanci od dosavadní praxe tradičních ochotnických divadelních souborů, které se zaměřovaly na nápodobu profesionálního divadla. Časopis Ochotnické divadlo se proměňuje na Amatérskou scénu. V dnešním (po)postmoderním světě (po)porevoluční doby je to s označením amatérského a profesionálního divadla poněkud složitější, hranice mezi neprofesionálním, neboli amatérským, a profesionálním divadlem je rozostřená, tyto dva pojmy se navzájem prostupují, vyvolávají hojné diskuse, těžko se definují. Je amatérským divadelníkem člověk v daném oboru nevzdělaný? Může být amatérem ten, kdo je za svou činnost v divadelní oblasti placen? Nebo je amatérem ten, kdo divadlo nedělá jako svou profesi? ... Přestože pojem amatérské divadlo nemá v současné době jasné hranice, dá se určitým způsobem definovat zevnitř, ne tím, že se budeme snažit rozdělovat co ještě je a co už není amatérské divadlo a je divadlem profesionálním, ale tím že se pokusíme alespoň částečně popsat jeho současný kontext, způsoby tvorby a zároveň specifické funkce, které v dnešní společnosti má.

Celý článek (pdf)