Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Články - Archív článků - Rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků: Letní a podzimní škola ateliéru Divadlo a výchova

<Zpět

Rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků: Letní a podzimní škola ateliéru Divadlo a výchova  

autor: Kamila Kostřicová

Základní představení projektu

Letní a podzimní škola ateliéru Divadlo a výchova (dále ADaV) je součástí projektu "Rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků", který vznikl na půdě Divadelní fakulty JAMU v rámci grantové soutěže studentů doktorského studia realizující finanční prostředky specifického výzkumu pro rok 2010.

V rámci tohoto projektu vznikly teoreticko praktické dílny, kterými se ateliér otevírá veřejnosti a reaguje na potřebu pracovat s amatérskými divadelníky systematicky a pravidelně.
Autorkami i realizátorkami projektu byly studentky doktorského studia DIFA JAMU MgA. Kamila Kostřicová a MgA. Jana Pouchlá, obě absolventky ateliéru Divadlo a výchova.
V tomto článku vás seznámíme s koncepcí Letní školy ADaV, s výstupy z projektu, které se týkají pokračování Letní školy a se zakotvením letní školy ADaV v celkové vzdělávací koncepci ateliéru.

Dílny realizované v rámci projektu Rozvíjení předpokladů pro inscenační tvorbu amatérských divadelníků byly prvním pokusem o zavedení Letní a podzimní školy divadla a výchovy (vedle již několik let existujících Letní školy herectví a Letní školy muzikálu) na DIFA JAMU. Šlo tedy o její první, nebo (kvůli specifickým podmínkám v rámci zapojení do studentské grantové soutěže) možná spíše o nultý ročník. I proto bylo jedním z hlavních cílů zmíněného projektu zjistit zájem o takovouto formu dílen, zhodnotit tuto formu, ale i propagaci, obsah a zaměření dílen nejen v měřítku reflexe vlastní oborové praxe lektorek, ale především ve vztahu k další nabídce ADaV DIFA JAMU. Samotný fakt, že se podařilo dílny Letní a podzimní školy divadla a výchovy vytvořit, zorganizovat a zrealizovat, navíc se značným ohlasem, je silným a hmatatelným výsledkem a možným příslibem pro realizaci dalších ročníků. Ty by předpokládaly nutnost užší spolupráce s ateliérem DaV a většího zapojení do celofakultního počínání (např. zařazení dílen do sekce celoživotního vzdělávání DIFA JAMU apod.).

Celý článek (pdf)