Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Další výstupy projektů - Elektronický sborník z konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.

<Zpět

Elektronický sborník z konference Aktuální otázky analýzy inscenace/představení: in memoriam prof. PhDr. Bořivoj Srba, DrSc.  

Pravidelná mezinárodní akce DIFA JAMU byla věnována památce jejího dlouholetého pedagoga, prof. PhDr. Bořivoje Srby, DrSc., významného představitele české divadelní historiografie a teorie, který zemřel v květnu 2014. Konference se z různých úhlů pohledu zabývala jednou ze stěžejních  teatrologických disciplín, analýzou inscenace. Zvolené téma reflektovali odborníci a odbornice nejen z Česka a Slovenska, ale také z Polska, Rakouska, Německa či Slovinska. Konference také reflektovala metodologické otázky spojené s aktuálním výzkumným projektem Divadelní fakulty Brněnská studiová divadla II: dokumentace – rekonstrukce – analýza , udělený Grantovou agenturou České republiky.

Sborník obsahuje krom osmnácti přednesených příspěvků v původních jazycích také úvodní slovo autora odborného konceptu konference, doc. PhDr. Jana Roubala, Ph.D., medailon Bořivoje Srby či fotografie z konference

 

 

Kompletní sborník je k dispozici na tomto odkazu.