Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DF JAMU - Redakční rada - doc. PhDr. Jan Roubal Ph.D.

<Zpět

doc. PhDr. Jan Roubal Ph.D.  

Vystudoval bohemistiku a historii (1972) a polonistiku (1986) na FF UP v Olomouci (1986), zde získal i titul PhDr. (1986). V letech 1973-1990 působil jako vedoucí literárně dramatického oboru LŠU V. Ambrose v Prostějově, v letech 1984-1990 ve stejném oboru i na LŠU Žerotín v Olomouci. Působil jako pedagog na FF UP v Olomouci na katedře divadelních, filmových a mediálních studií (1990-2007). Disertační práce (Ph.D.): Tři studie k současnému alternativnímu a autorskému divadlu a herectví (1995). Na DIFA JAMU v Brně působil v letech 1990-1997 jako odborný asistent v ateliérech činoherního herectví (J. Karlík, V. Martinec, B. Rychlík) a dramatické výchovy (A. Pernica), od roku 2007 v ateliéru Divadlo a výchova a v Kabinetu pro výzkum divadla a dramatu. Vědecká činnost: Odborné konference v ČR, Polsku a SR, studijní pobyty na institutech divadelní vědy v SRN (1997, 2001), přednášky v Mnichově, Vídni a Budapešti. Předmětem jeho zájmu je především teorie divadla, české a světové autorské divadlo, netradiční a alternativní divadlo a otázky videodokumentace divadla. Překládá teatrologické texty z polštiny a němčiny. Divadelní činnost: V oblasti amatérského divadla založil a vedl soubory Divadlo na dlani (1976-1981), Takydivadlo (1983-1989; oba na LŠU Prostějov) a Pardón 1985-1991 (DK Sigma Olomouc), často působil i v soutěžních porotách. Členství v odborných institucích: Divadelní rada MK ČR (1999-2001; Rada pro výzkum a vývoj MK ČR pro oblast divadla (2002-2007); od 1999 Teatrologicka společnost, od 2002 člen redakční rady Divadelní revue.