Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie

<Zpět

Studie  

   

 

Nejnovější studie

 
19. 6. 2017  Bednáriková Dagmar: Fungování kulturních center 
14. 6. 2017  Větrovec Vítězslav: Velkolhotecké divadelnění ve Slepé uličce 
10. 5. 2017  Pavol Seriš: Výskum divadelných aktivít Boleslava Polívky vo frankofónnych krajinách 
10. 5. 2017  Lucie Harapátová: Analýza studijních materiálů a pedago-gických postupů vyuţívaných ve výuce filmové, audiovizuální a multimediální tvorby v oblasti formálního i neformální-ho sektoru vzdělávání 
9. 5. 2017  Jana Ondrušová: Transformácia niektorých špecifických motívov Ladislava Grosmana vo vývojo-vých fázach scenára Obchodu na korze nájdených v archíve Filmového Studia Barrandov (a stopy Grosmanovej scená-ristickej tvorby v ďalších archívoch) 
8. 5. 2017  Dita Pytlíková Dvořáková: Analýzy představení současného tance/performance 
8. 5. 2017  Markéta Kunášková: Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením 
28. 12. 2016  Barbora Herčíková: Problematika inscenované autenticity
11. 10. 2016  Kamila Konývková Kostřicová, Lucie Prouzová, Anna Votrubová Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ 
4. 10. 2016  Pavol Seriš Percepcia pohybovej komédie v zahraničí
 

 

Archív