Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Alžbeta Vaculčiaková - How Movement Works

<Zpět

Alžbeta Vaculčiaková - How Movement Works  

Anotace:
 
Cieľom štúdie je reflektovať osobnú skúsenosť s Labanovou analýzou pohybu v rámci konkrétneho work-shopu s režisérkou Olgou Masleinnikovou a na základe tejto skúsenosti (doplnenej o ďalšie poznatky z iných zdrojov) jednoducho definovať možnosti využitia tejto disciplíny v hereckom pohybe. Štúdia obsa-huje krátky úvod do problematiky Labanovej analýzy pohybu cez predstavenie osoby Labana a základných charakteristík tejto disciplíny, vďaka ktorým je pre herecký pohyb prínosom.
 
Klíčová slova:
analýza pohybu, Labanova notácia, motif writing, gramatika pohybu
 
Abstract:
 
The objective of this study is a reflection of my experience with Laban analysis of movement at workshop leaded by Olga Masleinnikova and (comparing to another resources) simply describe benefits of this dis-cipline for movement of actors. The study contains short introduction to Laban’s analysis of movement, presenting his personality and basics characteristics of the discipline.
 
Key words:
 
Analysis of movement, labanotation, motif writing, grammar of movement

Celý článek