Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Dita Pytlíková Dvořáková: Analýzy představení současného tance/performance

<Zpět

Dita Pytlíková Dvořáková: Analýzy představení současného tance/performance  

Anotace:

Text má za cíl zkoumat dvě rozdílné inscenace současného tance nahlížené dvěma metaforami součas-ného vědeckého diskurzu, intermediality a transmedality, které v úvodu definuje v návaznosti na studie současné německé teatrologické literatury, konkrétně studie Uwe Wirtha. Další z otázek je specifičnost podmínek vnímání diváka v intermediálním/ transmediálním představení. V tomto ohledu mohou pláno-vané analýzy pomoci pochopit specifičnost a konvence ztvárnění a vnímání médií a přispět k posílení me-diální kompetence publika.

Klíčová slova:

intermedialita, transmedialita, Meg Stuart, Mette Ingvartsen, evaporated landscapes, Disfigure Study, nefigurativní tanec, současný tanec, choreografie, tělo

Abstract: The article aims to research two different productions of contemporary dance viewing of two metaphors of contemporary discourse, intermediality and transmediality. Which defines in the introduction in relation to the German theatrological literature, especially the Uwe Wirth’s studies. Another question is the specificity of viewer perception conditions of intermediate / transmediate performances. In this regard, the planned analysis could help to understand the specificity and conventions of representation and perception of the media and contribute to the strengthening of media competence audience.

Key words:

Intermediality, transmediality, Meg Stuart, Mette Ingvartsen, evaporated landscapes, Disfigure Study, nonfigurative dance, contemporary dance, choreografy, body

Celý text