Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Jitka Fleislebr: Jana Preková – mezi designem a eventem

<Zpět

Jitka Fleislebr: Jana Preková – mezi designem a eventem  

Anotace:

Studie se zabývá osobností a tvorbou české scénografky a vizuální umělkyně Jany Prekové. V první části se věnuje osobní rovině, rodinnému zázemí, studiu a následné divadelní praxi a posléze se zaměřuje na spolupráci s významným českým režisérem Janem Nebeským. Druhá část práce se zaměřuje na inscenaci Henrika Ibsena Heda Gablerová, kterou Jan Nebeský ve spolupráci s Janou Prekovou připravili pro Divadlo v Dlouhé v roce 2016. Tato inscenace, jako příklad, představuje autorčin způsob estetického uvažování, přibližuje základní principy její tvorby a možné inspirace.

Klíčová slova:

Jana Preková, životopis, tvorba, performance, design, event, pop-art, obrazotvornost, Jan Nebeský, Henrik Ibsen, Heda Gablerová

Abstract:

The study deals with the personality and the work of the Czech stage designer and visual artist Jana Preková. In the first part it is focused on the personal level, family background, study and subsequent theatrical practice and later focused on cooperation with the significant Czech director Jan Nebeský. The second part is focused on the production of Henrik Ibsen´s play Hedda Gabler which Jan Nebeský and Jana Preková prepared for Divadlo v Dlouhé (Theatre in Dlouhá) in 2016. This production, as an example, represents the author's way of aesthetic consideration, brings to light the basic principles of its creation and possible inspiration.

Keywords:

Jana Preková, biography, work, performance, design, event, pop-art, imagination, Jan Nebeský, Henrik
Ibsen, Heda Gablerová

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2014.

Celý text