Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Jonáš Konývka: Příklady výuky na literárně-dramatickém oboru

<Zpět

Jonáš Konývka: Příklady výuky na literárně-dramatickém oboru  

Anotace:

Akademická studie uvádí deset příkladů výuky literárně-dramatického oboru na základních uměleckých školách především v zamýšlené podobě daným učitelem. Popisuje tak různorodost přístupů k tvorbě s neprofesionálními skupinami dětí a mladistvých. Závěrečné kapitoly věnuje nástinu tendencí představených přístupů.

Klíčová slova:

Literárně-dramatický obor, základní umělecká škola, přístup, neprofesionální divadlo, amatérské divadlo, děti, mladiství, tendence.

Abstract:

The academic study presents ten examples, how the teachers of theatre are approaching to the education of children’s and youth’s non-professional groups in basic schools of art. The final part adverts to trends in presented teaching approaches.

Key words:

Basic school of art, approach, non-professional theatre, amateur theatre, children, youth, trends.

Celý text