Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Jonáš Konývka: Vhodně široký Rámcový vzdělávací program základního umeckého vzdělávání

<Zpět

Jonáš Konývka: Vhodně široký Rámcový vzdělávací program základního umeckého vzdělávání  

Anotace:

Akademická studie Vhodně široký Rámcový vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání hledá odpověď na otázku, zda je kurikulul literárně-dralatických oborů základních uměleckých škol vhodně napsané, zda vytváří dobrý pevný základ pro všechny druhy výuky rozmanitých učitelů a pro jejich svobodnou volbu vlastního uměleckého zaměření. Otázku zodpovídá na základě nasbíraných dat z pořádaného Diskusní fóra o oboru divadlo a výchova, na němž se v diskusi střetly kapacity oboru z několika oblastí – učitelé na literárně-dramatickém oboru, pedagogové Ateliéru divadla a výchovy a inspektorka České školní inspekce.

Klíčová slova:

Rámcový vzdělávací program, základní umělecká škola, Literárně-dramatický obor, rozmanitost výuky,
diskusní fórum, Ateliér divadla a výchovy.

Abstract:

The study „Fittingly wide curriculul for Basic school of arts“ searches, if the curriculum of Theatre
departments in Basic school of arts is wide enough, so every theatre maker-educator can teach children
his own way of theatre thinking. The data for this study was collected thanks to Discussion Forum of
Theatre and Education. During the forum, a lot of capacities of Theatre and Education field discussed this
theme.

Keywords:

Curriculum, Basic school of arts, theatre department, diversity of teaching, discussion forum, Studio of
Theatre and Education.

Celý text