Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Marek Hlavica: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize v padesátých letech (1955–1959)

<Zpět

Marek Hlavica: Dramatická tvorba ostravského studia Československé televize v padesátých letech (1955–1959)  

Anotace:

Cílem této studie je představit první roky existence ostravského studia Československé televize a dramatické pořady, které vznikly v letech 1955–1959. Jelikož se žádný z těchto pořadů nedochoval na záznamu, studie čerpá pouze ze sekundárních materiálů. Nejprve přibližuje vznik instituce včetně kulturního a společenského kontextu a následně se věnuje základním typům dramatických pořadů: přenosům divadelních představení a původním televizním inscenacím určeným jak dětským divákům, tak i dospělým. Studie je prvním pokusem o prozkoumání dosud neprobádané oblasti v historii televizního vysílání v Československu.

Klíčová slova:

Československá televize – studio Ostrava, dramatické pořady, televize, divadlo

Abstract:

The aim of this study is to describe the first years of existence of Czechoslovak television – Studio Ostrava and dramatic programmes produced in the years 1955–1959. None of these programs is recorded and therefore the study draws only from secondary sources. The study begins by describing the formation of the institution including cultural and social context and then focuses on the basic types of dramatic programmes: broadcasting of theatre performances and original television dramas intended for children, as well as adults. The study is the first attempt to explore previously unexplored areas in the history of television broadcasting in Czechoslovakia.

Key words:

Czechoslovak television – Studio Ostrava, drama, television, theatre

Celý článek