Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Marie Bravencová: Krajina, místo, historie VI.

<Zpět

Marie Bravencová: Krajina, místo, historie VI.  

Anotace:

Studie mapuje vývoj oblasti “obnovy/tvorby lidových tradic” v Ateliéru Divadlo a výchova. Práce Krajina, místo, historie VI. logicky navazuje na studii Moniky Okurkové Krajina, místo historie a završuje cyklus inscenací ve Stříbrných horách realizované studenty ADaV DIFA JAMU. Na příkladu vzniklé inscenace Be-ďa, pohádka o Faustovi se práce pokouší definovat pouţité divadelní principy, které jsou zde vyuţívány. Cílem studie je zodpovědět na otázku, zdali jsou tyto principy pouţitelné v jiném kontextu (tj. v jiné kraji-ně, na jiném místě, s jiným historickým vývojem) pro budoucí tvorbu studentů Ateliéru DaV.

Klíčová slova:

Ateliér Divadlo a výchova, Matěj T. Růţička, divadlo v netradičním prostoru, paradivadlo, tradice, Faust

Abstract:

The study analyses the development of the (re)creation of popular traditions in the Atelier Theatre and Education. The work Landscape, place, history VI. logically continues the study of Monika Okurková, Landscape, place, history, and crowns a cycle of inscenations in Stříbrné hory carried out by the students of the Atelier of Theatre and Education, Theatre Faculty, Janáček Academy of Music and Performing Arts (ADaV DIFA JAMU). The work tries to define and explain all the theatrical principles used throughout the study on the example of the inscenation Béďa, a fairytale about Faust (Béďa, pohádka o Faustovi). The aim of this study is to find out whether these principles could be used in another context (that means in another landscape, in another place, and with a different historical course) for the future productions of the students of ADaV.

Key words:

Atelier Theatre and Education, Matěj T. Růţička, theatre in non-traditional spaces, paradivadlo, specific research, tradition, Faust

Celý text