Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Markéta Kunášková: Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením

<Zpět

Markéta Kunášková: Využití dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů v hodinách dramatické výchovy u žáků se sluchovým postižením  

Anotace:

Studie popisuje a reflektuje projekt, který byl uskutečňován u žáků II. stupně Základní školy pro sluchově postižené v Brně. Hlavní cíl tohoto projektu byla aplikace dramaterapeutických a teatroterapeutických postupů u žáků se sluchovým postižením. Ve studii jsou zachyceny předpoklady možností využití těchto postupů a jejich následné reálné možnosti aplikace. V průběhu projektu byl uskutečněn cyklus pěti lekcí dramatické výchovy s využitím dramaterapie a zrealizovány dva výstupy žáků se sluchovým postižením: Pojedeme k moři! a Perníková chaloupka. Studie je také reflexí lektorské práce studentky ateliéru VDN, která je současně absolventkou oboru speciální pedagogiky – dramaterapie. Na začátku studie je stručně popsána teorie sluchového postižení, komunity Neslyšících, definice a obecné cíle dramaterapie a teatro-terapie.

Klíčová slova: Dramaterapie, teatroterapie, divadelní výstupy žáků se sluchovým postižením

Abstract:

The study describes and reflects the project which was realized with the pupils of the lower secondary stage of the Elementary school for children with hearing impairments in Brno. The main aim of this project was the application of the dramatherapeutical and theatretherapeutical procedures for the pupils with hearing disabilities. In the study, conditions of the possible use of these procedures are captured and their subsequent practical possibility of application is described. During the project, the cycle of five les-sons of drama education with the use of dramatherapy was realized as well as two performances by pu-pils with hearing impairments: We are going to sea! and Gingerbread house. The study is also a reflection of the lecture´s work made by the student of the Drama education for the Deaf who is concurrently a graduate of a special pedagogy – dramatherapy studies. At the beginning, there is briefly described the theory of the hearing impairments, the community Deaf, the definition and the general aims of dramatherapy and theatretherapy.

Key words: Dramatherapy, theatretherapy, theatre performances of the pupils with hearing impairments

Celý text