Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Martin Hudec: Cvičení Michaila Čechova

<Zpět

Martin Hudec: Cvičení Michaila Čechova  

Anotace:

Cílem výzkumné studie je zpřístupnění materiálů týkajících se techniky Michaila Čechova studentům a pedagogům herectví. Studie zpracovává cizojazyčné zdroje a praktické poznatky z hereckých workshopů. Výsledkem je ucelený soubor cvičení, který je určený k prohloubení práce na herecké roli.

Klíčová slova:

technika, cvičení, herectví, postava, role, workshop, psychologické gesto, Michail Čechov

Abstract:

The aim of this research study is to make materials related to Michael Chekhov’s technique available to students and teachers of acting. The study processes foreign sources and practical knowledge gained from acting workshops. The result is a complete set of exercises suitable for improvement in developing a character.

Key words:

technique, exercises, acting, character, role, workshop, psychological gesture, Michael Chekhov

Celý text