Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - MgA. Radka Hoffmanová: Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte

<Zpět

MgA. Radka Hoffmanová: Postavenie filmu pre mládež na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v dánskom filmovom inštitúte  

Anotace:

Štúdia pojednáva o postavení filmu pre mládež a jeho dôležitosti na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne a v Dánskom filmovom inštitúte. Taktiež poskytuje vhľad do dramaturgie fes-tivalovej sekcie Generation 14plus spolu s uvažovaním o filme pre mládež v jednej z jeho kľúčo-vých inštitúcii v Európe.

Klíčová slova:

Film, estetika, film pre mládež, mládež, Berlinale, DFI

Abstract:

The study discusses the status of film for youth and its importance at International Film Festival in Berlin and Danish Film Institute. This study also provides insight into dramaturgy of festival sekction Generation 14plus and into thinking of film for youth in one of the key institutions in Europe.

Key words:

Film, aesthetics, film for youth, youth, Berlinale, DFI

Celý text