Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Michaela Mikulová, Adéla Marešová: Studie o divadelním projektu Interteatro

<Zpět

Michaela Mikulová, Adéla Marešová: Studie o divadelním projektu Interteatro  

Anotace:

Projekt Interteatro hledá odpověď na jednu divadelní inscenaci shlíženou publikem z více světových kul-turních sfér. Tou odpovědí je divadelní jazyk – klíč, který odemyká brány porozumění odlišně smýšlejícím kultur. Zkoumá postupy tvorby mezinárodní inscenace.

Klíčová slova:

commedia dell´arte, Itálie, interkulturní divadlo, Pulcinella, divadlo, komunikace, jazyk

Abstract:

Boleslav

Key words:

commedia dell´arta, Italy, intercultural theatre, Pulcinella, theatre, communication, language

Celý text