Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Monika Okurková: Krajina, místo, historie

<Zpět

Monika Okurková: Krajina, místo, historie  

Divadelní pokus o obnovu lidových tradic ve vesnici Stříbrné hory.

 

Anotace:

Studie Krajina, místo, historie: Divadelní pokus o obnovu lidových tradic ve vesnici Stříbrné Hory se zabý-vá stejnojmenným projektovým cyklem realizovaným studenty ADaV DIFA JAMU pod vedením pedagoga a režiséra Matěje T. Růžičky v letech 2013-2015. Studie se pokouší definovat znaky divadelní tvorby ve vesnici Stříbrné Hory na rýmařovsku a charakterizovat tak divadelní jazyk specifický pro takovou tvorbu. Studie se věnuje celému projektovému cyklu s důrazem na inscenaci Láska za časuú cholery, realizova-nou v září roku 2015.

Klíčová slova:

Nedivadelní prostor, nedramatický text, tradice, Stříbrné Hory, Matěj T. Růžička, Ateliér divadlo a výchova, specifický výzkum

Abstract:

The study Landscape, space, history: Theatrical attempt to restoration of the folk traditions of the village Stříbrné Hory deals with the eponymous project cycle realized by students of Drama and Education on Janáček Academy of Music and Arts in Brno, Czech Republic, under the guidance of teacher and director Matěj T. Růžička in years 2013-2015. The study attempts to define characteristics theatrical creation in the village of Stříbrné Hory in Rýmařov area and to characterize specific theatrical language. The study addresses the entire project cycle with emphasis on the performance Láska za časuú cholery, imple-mented in September 2015.

Key words:

Non-theatrical space, undramatic text, tradition, Stříbrné Hory, Matěj T. Růžička, Department theater and education, specific research

Celý článek