Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Rebeka Uličná: Inštitucionálne zázemie mladých filmových tvorcov s medzinárodnými ambíciami v Maďarsku a Českej republike

<Zpět

Rebeka Uličná: Inštitucionálne zázemie mladých filmových tvorcov s medzinárodnými ambíciami v Maďarsku a Českej republike  

Anotace:

Štúdia skúma, ako môžu inšitúcie spojené s filmom vplývať na tzv. artovú tvorbu mladých filmových tvor-cov v Maďarsku a Českej republike a ich následné medzinárodné kariéry. Cez sériu pološtrukturovaných rozhovorov so študentami filmových škôl, ale aj absolventami a profesionálmi v obore, sa načrtáva zá-kladný rozdiel vo fungovaní inštitúcií ako filmové fondy, filmové školy, ale i filmového priemyslu, ktorý má ako celok často nepriamy dopad na tzv. artovú tvorbu.

Klíčová slova:

Inštitúcie, filmový priemysel, SZFE, FAMU, New Hungarian Cinema, filmové festivaly

Abstract:

The study explores how the institutions connected to film affect the so-called arthouse production of the young film-makers from Hungary and Czech republic and their subsequent international careers. Semi-structured interviews with film students and graduates, often established professionals, offer a compari-son of basic differences in the working of institutions such as film funds, film schools but also the film industry as a whole, which often indirectly affects the so-called arthouse production.

Key words:

Institutions, film industry, SZFE, FAMU, New Hungarian Cinema, film festivals

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU v roce 2017.

Celý text