Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Tereza Reková Literárně-dramatický odkaz Hieronyma Lorma v kontextu moderního světa hluchoslepých

<Zpět

Tereza Reková Literárně-dramatický odkaz Hieronyma Lorma v kontextu moderního světa hluchoslepých  

Anotace:
 
Tato studie reflektuje průběh aplikovaného výzkumu limitů hluchoslepoty v herecké tvorbě. Výzkum je postaven na původním historickém bádání o rakouském hluchoslepém básníkovi, zakladateli speciální prstové abecedy, Hieronymu Lormovi, a na důkladné analýze jeho dvou jednoaktových dramat Das Forsthaus a Staří a mladí. Druhé jmenované pak bylo použito jako základ pro tvorbu krátké divadelní inscenace se čtveřicí hluchoslepých ne-herců. Studie zachycuje průběh zkoušecího procesu stejně jako filmový dokument Na pomezí ticha a tmy.
 
Klíčová slova:
 
Hieronymus Lorm, divadelní experiment, hluchoslepota a tvořivost
 
Abstract:
 
This paper reflects the applied research of the deafblindness limits in acting. The study is based on the original historical research about the Austrian deaf-blind poet, founder of special type of tactile signing, Hieronymus Lorm. He is by the way the author of two one-act dramas Das Forsthaus and The Old and the Young, which are analysed in the paper as well. The Old and the Young was used as the basis for creating a short theatrical performance with four deaf-blind amateur actors. This special creative process of enthusiastic people is described in this study and recorded by the documentary called The Border of Silence and Darkness.
 
Key words:
 
Hieronymus Lorm, theatre experiment, deafblindness and creativity

Studie je výstupem grantového projektu specifického vysokoškolského výzkumu Divadelní fakulty JAMU
v roce 2015. Řešitel: doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. a spoluřešitel: MgA. Tereza Reková
 
Celý text