Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Vítězslav Větrovec: KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc aneb Divadlo je lidská zkušenost

<Zpět

Vítězslav Větrovec: KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc aneb Divadlo je lidská zkušenost  

Anotace:

Studie reflektuje výzkumný divadelní projekt KočéBRování 2015: Tisíc a jedna noc, který ohledával univerzálie divadelní komunikace prostřednictvím inscenace hrané před jazykově, kulturně a sociálně odlišným publikem nezatíženým běžnou (evropskou) divadelní konvencí (inscenace Tisíc a jedna noc byla hrána v Maroku a v jižním Španělsku). V druhém plánu je ve studii přítomné i porovnání tohoto ročníku projektu s ročníkem předchozím, při kterém byl výzkum prováděn ve vsích ve východním Turecku (byla mu věnována předchozí studie). Autor v závěrečné části studie rovněž uvádí výpovědi hereckých účastníků výzkumného projektu, které jsou věnovány celému projektovému cyklu KočéBRování, který probíhal v letech 2010-2015.

Klíčová slova:

Antropologické divadlo, pouliční divadlo, site specific, lidové divadlo

Abstract:

The study reflects theater research project KočéBRování 2015: One Thousand and One Nights (Theatrical Journey), which researched the universal theatrical communication through the performance played for linguistically, culturally and socially different audience. This audience did not possesed normal (European) theatrical conventions - performance was played in Morocco and in southern Spain. The study also compares this year´s project with the previous year, in which the research was organised in villages in eastern Turkey (previous study was dedicated to that research). The author in the final part of the study also presents answers of the actors and participants, who were included in desribed theater research project. These answers are also connected to the whole project cycle KočéBRování (theatrical journey), which ran from 2010-2015.

Key words:

Anthropological theater, street theater, site specific, folk theater

Celý článek