Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo

<Zpět

Vítězslav Větrovec: Velkolhotečtí herci aneb Jak Lhoťáci z(a)koušeli divadlo  

Anotace:

Studie se na základě několika faktorů pokouší zahrnout každoroční uvádění divadelních inscenací ve Velké Lhotě (ves v okrese Jindřichův Hradec nedaleko Dačic či Telče) v letech 2008–2015 do komplexu ostatních velkolhoteckých lidových tradic. Autory těchto inscenací bývají vždy studenti Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V prvních částech studie autor předkládá soupisy jednotlivých velkolhoteckých lidových tradic, v částech dalších popisuje zkoušení inscenace Hoří, má lhotecká
panenko! s velkolhoteckými obyvateli v hlavních rolích. Inscenace byla ve Velké Lhotě uvedena v červnu 2015. V závěru studie autor uvádí i soupis veškerých inscenací a dalších doprovodných akcí, které byly v letech 2008–2015 ve Velké Lhotě realizovány, včetně soupisu jednotlivých účinkujících a jejich hostů.

Klíčová slova:

Lidové divadlo, lidové tradice, sociální přesah divadla

Abstract:

The study attempts to include the annual presentation of theatrical productions in Velká Lhota in 2008– 2015 (Velká Lhota is Czech village in the district of Jindřichův Hradec situated only a few miles from Dačice or Telč) as a part of complex of other Velká Lhota folk traditions. The authors of these productions are always students of Theatre Faculty of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. In the first part of the study the author presents a summary of each Velká Lhota folk tradition. In next parts the author
describes rehearsing of the performance named Hoří, má lhotecká panenko! (based on Miloš Forman ´s movie Firemen's Ball, 1967), in which Velká Lhota´s inhabitans performed in the main roles. The performance was premiered in Velká Lhota in June 2015. At the end of the study the author presents an inventory of all productions and other events that were performed in Velká Lhota in 2008–2015, including a list of individual performers and their guests.

Key words:

folk theatre, folk tradition, social outreach of theatre

Celý článek