Kontakty
Redakční rada:
Divadelní fakulta JAMU
Mozartova 1
662 15
Brno
e-mail: akademickestudiedifajamucz
Tel: 542 59 1335
Odkazy
Nacházíte se zde:   Akademické studie DIFA JAMU - Studie - Studie - Archív článků - Kamila Konývková Kostřicová, Lucie Prouzová, Anna Votrubová Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ

<Zpět

Kamila Konývková Kostřicová, Lucie Prouzová, Anna Votrubová Výzkum amatérských a poloprofesionál-ních divadelních souborů činných v uměleckých vzdělávacích institucích pro studenty VŠ  

Anotace:

Studie zpracovává výzkum amatérských/poloprofesionálních divadelních souborů při vysokých školách a univerzitách v zahraničí, jeţ se zúčastnily mezinárodního setkání studentského divadla RITU 2015 pořá-daného Divadelní univerzitou Franche-Comté (Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté - TUFC) v Besançonu ve Francii. Studie představuje významná uskupení, jeţ by se v charakteristikách přiblíţila souboru fungujícímu v Ateliéru Divadlo a výchova na DIFA JAMU v Brně – souboru Reverzní dveře, jako zásadní moţnou inspiraci pro budoucí existenci souboru, ale i pro širší oborové smýšlení v oblasti divadel-ní tvorby s neprofesionální skupinou směřující k veřejné prezentaci před domácím i mezinárodním publi-kem.

Klíčová slova:

Poloprofesionální soubor, festival, setkání, mezinárodní, Ateliér Divadlo a výchova, Reverzní dveře, vyso-koškolské divadlo, inscenace s neprofesionální skupinou

Abstract:

Study processes the research of non/semiprofessional theatre groups, that operate abroad and under the patronage of a college. The research had its place at international event of student„s theatre RITU 2015. The main organizer of this festival is Theatre University Franche-Comté (Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté - TUFC) in Besançon, France. The study introduces interesting groups as a inspiration for the future existence of domestic group Reversing Door creating at the Studio of Theatre and Education, Theatre faculty, Janacek Academy of Music and Performing Arts in Brno. The second aim of the study is to extend ideas about how non-professional theatre performances can be understood by domestic and fore-ign audience.

Key words:

Semiprofessional group, festival, event, international, Studio of Theatre and Education, Reversing Door, college theatre, theatre performance with non-professional group

Celý článek